wtorek, 18 stycznia 2011

mateship

Jest takie jedno miejsce, gdzie można zauważyć homospołeczne zasady współpracy pomiędzy mężczyznami, przypisywane przez Sedgwick jedynie sferze kobiecej. Mam na myśli Australię i koncepcję mateship, spopularyzowaną przez kino australijskie lat siedemdzisiatych i pierwszej połowy osiemdziesiątych. Terminem tym oznacza się relację pomiędzy kolegami z pracy, współuczestnikami zbiorowej aktywności, którzy tworzą wspierającą się grupę. Sam rzeczownik mate pochodzi z drugiej połowy dziewiętnastego wieku i zasadniczo oznaczał kogoś na kim można polegać. Oczywiście mężczyznę. Kobiet nie było zbyt wiele pośród osadników (szacunko 1 przypadała na 7). Trudne warunki życia w tej specyficznej kolonii budowały sieć zależności pomiędzy jej mieszkańcami, którzy musieli ściśle współpracować, by przeżyć. Jednak pomimo, że w rzeczywistości generowało to liczne przypadki homoseksualizmu, wątek ten nie został podjęty przez historyczną literaturę czy filmy. Jednak jego wpływ jest wyczuwalny we współczesnej kulturze. To właśnie w tym "kraju twardych buszmenów" powstała queerowa "Priscylla - Królowa Pustyni", eksploatująca m.in. koncepcję mateship. W momencie kształtowania się tożsamosci narodowej Australijczyków, chętnie sięgnięto po motyw mateship, jako wzorzec wzajemnej pomocy i przyjaźni pomiędzy mężczyznami, wartości niezbędnych do zbudowania silnego państwa. Bez pomocy/udziału kobiet.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz