środa, 8 grudnia 2010

System społecznych relacji w świecie Wielkiego Gatsby'ego

Jak pisze w swoim tekście Gender: A Useful Category of Historical Analysis Joan Scott gender jest tą kategorią, która umożliwia dekodowanie znaczeń i zrozumienie złożonych związków pomiędzy różnymi normami ludzkich interakcji. Dzięki tak zdefiniowanej kateogorii badawczej, można postawić wiele nowych pytań do obecnego rozumienia historii, nauk społecznych czy właśnie literatury. Czytanie Wielkiego Gatsby'ego z tak zaproponowanym narzędziem, gdzie akcent położony jest nie na kobiecość ale na gender, czyli na refleksję nad treściami, znaczeniami i rolami determinowanymi przez kobiecość i męskość, pozwala od analizy tekstu oczekiwać znacznie więcej i stawiać mu nowe pytania. Nie muszą to już być tylko pytania: czego doświadczały bohaterki tekstu? Ale może to być refleksja nad tym jak gender pomagało konstruować kolejne postacie, zarówno kobiece jak i męskie, oraz jak kształtował system relacji pomiędzy nimi. Marta Dymek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz