wtorek, 2 listopada 2010

Tęsknota za małym akademizmem

Zaproponowane zestawienie lektur wydaje mi się ciekawym wprowadzeniem do studiów nad tożsamością płciową, pozostawiającym wiele miejsca na własne, krytyczne odczytanie. Szczególnie ważne wydaje mi się dlatego, że pozostawiło mnie z wieloma nowymi pytaniami i wątpliwościami a nie rozwiązało żadnych dylematów, z którymi borykałam się już przed zapoznaniem się z tekstami. 
Z mojego punktu widzenia szczególnie interesujący okazał się tekst dr Ewy Hyży, gdzie dokonała typologicznej analizy największych dyskursów genderowych. Szczególnie interesująca w jej artykule wydała mi się próba omówienia zarówno badaczy i badaczek sytuujących się w tradycji postmodernistycznej, jak i odtworzenie krytyki formułowanej przez takie naukowczynie jak marksistka, Teresa Ebert. Dlatego mam też nadzieję, że przyszłe zajęcia okażą się przestrzenią do rzetelnej, szkolnej pracy z tekstem, dzięki której uda się nam dokładniej omówić cytowane w tekście dyskursy. 

Marta

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz